No Picture

ประวัติความเป็นมาของขนมชั้น

October 27, 2017 admin 0

ยุคจังหวัดสุโขทัย ขนมไทยโบราณมีที่มาคู่กับเชื้อชาติไทย จากประวัติศาสตร์ที่ติดต่อค้าขายกับต่างชาติเป็น จีนและก็ประเทศอินเดียในยุคจังหวัดสุโขทัย มีส่วนช่วยสนับสนุนการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรม ด้านของกินร่วมไปด้วยและก็เริ่มมีการเจริญสัมพันธ์ความเป็นมิตรกับต่างแดน ทั้งประเทศทิศตะวันออกรวมทั้งตะวันตก ไทยพวกเรายิ่งรับเอาวัฒนธรรมด้านของกินของชาติต่างๆมาดัดแปลงให้เหมาะสมกับสภาวะการดำรงชีวิต เครื่องมือเครื่องใช้ วัตถุดิบที่หาได้ ตลอดจนนิสัยการบริโภคของคนประเทศไทยเอง จนกระทั่งครั้งคราวคนรุ่นใหม่แทบแยกไม่ออกเลยว่า อะไรเป็นขนมไทยโบราณแท้ๆอะไรที่พวกเรายืมเค้ามา