โต๊ะนักเรียนของคงคาวงศ์ต่างจากที่อื่นๆอย่างไร

February 27, 2018 admin 0

โต๊ะเด็กนักเรียน เก้าอี้เด็กนักเรียน ถ้าเกิดบอกกันอันที่จริงแล้ว อาจจะไม่ได้มีความแตกต่างกันเท่าไร รูปร่าง แบบ หรือไม้รวมทั้งวัสดุอุปกรณ์ที่เอามาทำโต๊ะเก้าอี้ ซึ่งหลายๆที่นั้นก็มีโรงงานผลิตในส่วนที่ตรงนี้อยู่แล้ว ขนาดและก็อุปกรณ์ที่จะนำมาสร้างนั้นจำเป็นต้องได้รับแบบ สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม รวมทั้งต้องมีใบรับรองที่ถูก และก็แบบทั่วๆไปส่วนมากที่พวกเราจะมองเห็นนั้น จะเป็นแบบขาเหล็กหน้าไม้อัด หรือไม้ยางพารา หรือจะเป็นแบบไม้ยางพาราชุด ไม่ว่าจะเป็นโต๊ะหรือเก้าอี้ แล้วก็สิ่งหนึ่งที่ มีคนพูดถึงบริษัทคงคาวงศ์ ที่เป็นผู้สร้างรวมทั้งขายโต๊ะเก้าอี้เด็กนักเรียน ไม่ว่าจะเป็น ประถม มัธยม โต๊ะกินข้าวของเด็กนักเรียนเอง รวมถึงเครื่องเรือนสำนักงานทุกประเภท ครุภัณฑ์ราชการทุกประเภท ซึ่งคงคางวงศ์ พยามยามทำข้อแตกต่างจากผู้สร้างหรือขายรายอื่นๆซึ่งก็คือ