การเลือกประเภทสารดับเพลิง

ประเภทของสารดับเพลิง

การแบ่งระดับความอันตรายในพื้นที่ต่างๆ นั้นจะมีความแตกต่างกันในส่วนของการจัดเก็บ การใช้งานในพื้นที่ที่มีปริมาณเชื้อเพลิงที่แตกต่างกัน โดยสามารถแบ่งระดับอันตรายได้เป็น 3 ระดับ คือ

1. อันตรายระดับต่ำ ( Low Hazard ) คือ พื้นที่ที่มีเชื้อเพลิงที่สามารถทำให้เกิดไฟประเภท ก ( ClassA ) มากกว่าเชื้อเพลิงสำหรับไฟประเภท ข ( Class B ) โดยเมื่อเกิดเพลิงไหม้แล้วจะมีการลุกลามไฟในระดับต่ำเช่น สำนักงาน ห้องเรียน ห้องประชุม ห้องรับแขก ห้องพักในโรงแรมเป็นต้น

2. อันตรายระดับปานกลาง ( Ordinary Hazard ) คือ พื้นที่ที่มีเชื้อเพลิงของไฟประเภท ก ( Class A ) และ ข ( Class ) มากกว่าพื้นที่อันตรายระดับต่ำ เช่น พื้นที่รับประทานอาหารพื้นที่ขายสินค้า พื้นที่ร้านค้าโรงงานขนาดเล็ก พื้นที่ทำงานวิจัย โชว์รูมรถยนต์ พื้นที่จอดรถยนต์เป็นต้น

3. อันตรายระดับสูง ( High Hazard ) คือ พื้นที่ที่มีการจัดเก็บ การผลิต การใช้ การผสมของเชื้อเพลิงที่เกิดไฟประเภท ก และ ข เป็นจำนวนมาก ตัวอย่างเช่น พื้นที่ทำงานไม้ พื้นที่ซ่อมรถ พื้นที่แสดงสินค้า พื้นที่จัดเก็บผลิตภัณฑ์ พื้นที่ผลิตผลิตภัณฑ์ เช่น ผลิตสี การชุบ การพ่นเคลือบ รวมถึงพื้นที่ที่มีการจัดเก็บสารไวไฟ เป็นต้น

ตาราง : ความสามารถในการดับเพลิงของสารดับเพลิงแต่ละประเภท

ประเภทของสารดับเพลิง
(
Fire   Extinguishing
Agents )
ประเภทของไฟ
( Fire   Classification )
(A)
(B)
(C)
(D)
น้ำ
ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์   ( CO2
)
โฟม   ( Foam
ผงเคมีแห้งเอนกประสงค์   ( Multipurpose-ABC
)
ผงเคมีแห้งกลุ่มโปแตสเซียม
ผงเคมีแห้งกลุ่มโซเดียมไบคาร์บอเนต
แก๊สดับเพลิง
สารดับเพลิงพิเศษ ( Dry
  Powder )

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*