ระบบดับเพลิงอัตโนมัติด้วยสารแอโรชอล

 

1. Higher efficiency & effectiveness than other conventional agents

ระบบดับเพลิง FirePro สามารถดับเพลิงได้อย่างรวดเร็ว และมีประสิทธิภาพสูง โดยมีประสิทธิภาพมากกว่าระบบดับเพลิงด้วยก๊าซชนิดอื่น 4 – 40 เท่า

2.Cost Effectiveness

ระบบดับเพลิง FirePro ไม่จำเป็นต้องมีการเดินท่อก๊าซเหมือนระบบดับเพลิงแบบเก่า ติดตั้งง่ายเพียงแต่แค่เดินสายไฟไปที่ถังแต่ละถังหรือยึดสายนำความร้อนเข้ากับถัง ทำให้ค่าใช้จ่ายโดนรวมของระบบถูกกว่าระบบดับเพลิงอัตโนมัติชนิดอื่น ตลอดจนค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษาที่ถูกกว่า เนื่องจากเป็นถังที่ไว้แรงดันจึงไม่จำเป็นต้องมีการตรวจสอบ บำรุงรักษา ที่ซับซ้อน และสิ้นเปลือง

3.Non – pressurized containers

ระบบดับเพลิง FirePro บรรจุในถังบรรจุที่ไร้แรงดัน จึงไม่ต้องกังวลเรื่องความปลอดภัย หรือก๊าซรั่วซึมออกจากถัง ทำให้ไม่เป็นภาระในการบำรุงรักษาเหมือนระบบดับเพลิงอื่นที่ใช้ถังบรรจุที่มีแรงดันสูง และตัวถังมีโอกาสรั่วซึมในอนาคต ตลอดจนไม่เป็นภาระในการบำรุงรักษาเหมือนระบบดับเพลิงอื่นที่ใช้ถังบรรจุที่มีแรงดันสูง

4.Space & Weight saving

ระบบดับเพลิง FirePro ไม่ต้องใช้พื้นที่จำนวนมากในการเก็บถังบรรจุ เนื่องจากสารดับเพลิงมีประสิทธิภาพสูง ใช้เพียงถังขนาดเล็กน้ำหนักเบา สามารถติดตั้งในพื้นที่ที่ต้องการป้องกันได้เลย ทำให้ประหยัดพื้นที่ในการติดตั้ง และเหมาะสำหรับการใช้งานในพื้นที่จำกัด

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*