อะไรบ้างที่ทำให้ชวดวีซ่าไปอเมริกา

visa-rejected

การขอวีซ่าโดยเฉพาะวีซ่าอเมริกานั้นถือได้ว่าเป็นประเทศที่ไม่ได้ขอกันได้ง่าย ๆ หลายคนถูกปฏิเสธการให้วีซ่าหลังจากสัมภาษณ์ต้องเดินออกมาแบบงง ๆ ว่าทำอะไรผิดพลาดไปอย่างนั้นหรือ จริง ๆ เกณฑ์การพิจารณาหลัก ๆ ก็คือการพิสูจน์ให้เจ้าหน้าที่กงสุลผู้ที่ทำการสัมภาษณ์นั้นเชื่อว่าผู้ขอวีซ่าไม่มีเจตนาที่จะอพยพถิ่นฐานไปอยู่อเมริกาโดยถาวร และมีหลักฐานที่พิสูจน์ได้ว่าจะเดินทางกลับมายังประเทศไทยอย่างแน่นอน ลองมาดูกันว่าน่าจะมีอะไรบ้างที่อาจทำให้เราชวดในการขอวีซ่าไปอเมริกา

เรื่องของเอกสาร

 1. เอกสารปลอมหรือแม้แต่กรอกเอกสารไม่ชัดเจน ที่ทำให้น่าสงสัยว่ามีเจตนาแอบแฝงในการขอวีซ่า ไม่ว่าจะเป็นสเตทเมนท์ปลอม หนังสือรับรองการทำงานปลอม และอื่น ๆ หรือแม้กระทั่งข้อมูลในตั๋วเครื่องบินหรือแผนการเดินทาง เพราะเดี๋ยวนี้มีอาชีพรับจ้างทำ Book Bank และเอกสารอื่น ๆ ปลอมกันแล้ว
 2. ไม่มี Travel Plan หรือแผนการเดินทางที่ชัดเจน เช่น ไม่มีข้อมูลการจองตั๋วเครื่องบิน ไป-กลับ การจองทัวร์ การจองโรงแรมที่พัก หรือได้มีการจ่ายเงินไปบ้างแล้วบางส่วน
 3. เรื่องของประวัติการขอวีซ่า ทั้งการยื่นในเวลากระชั้นชิดเกินไป หรือหากเคยโดนปฏิเสธวีซ่ามาก่อนแต่ไม่สามารถหาเหตุผลมาหักล้างได้ หรือยื่นวีซ่าผิดเงื่อนไขหรือฝ่าฝืนกฎ หรือมีการยกเลิกวีซ่าหรือไม่ใช้วีซ่าตามเหตุอันควร
 4. Passport หรือหนังสือเดินทางกำลังจะหมดอายุหรือมีอายุการใช้งานไม่ถึง 6 เดือน
 5. ไม่มีประกันการเดินทางหรือประกันสุขภาพ

สถานะทางการเงิน

 1. สถานะทางการเงินเพียงพอสำหรับการเดินทาง แม้บัญชีจะมีเงินเข้าและออกสม่ำเสมอแต่ดูแล้วมีแนวโน้มว่าน่าจะไม่เพียงพอตลอดการเดินทาง
 2. สถานะทางการเงินไม่ปกติ จากที่เคยมีที่มาที่ไปสม่ำเสมอ อยู่ ๆ เมื่อจะขอยื่นวีซ่ากลับมาเงินเข้ามาแบบผิดปกติหรือสถานะการเงินดีเลิศเกินไป อาจทำให้น่าสงสัยว่ามีการฟอกเงิน ดูแล้วที่มาที่ไปไม่โปร่งใสก็อาจไม่ผ่าน
 3. มีผู้รับรองหรือสนับสนุนด้านการเงินที่น่าเชื่อถือ ไม่ว่าจะเป็นญาติมิตรที่เกี่ยวข้องกับการเดินทางที่ชัดเจน หนังสือรับรองจากบริษัท หรือหนังสือเชิญจากหน่วยงาน

สถานภาพและภาระผูกพัน

 1. แม้จะมีสถานะทางการเงินไม่น่าสงสัย แต่มีสถานภาพที่มีแนวโน้มว่าอาจจะเป็นการเดินทางหนีไปอยู่ประเทศเขาแบบถาวร หรือโดดวีซ่า เช่น มีอายุมากและโสด ผู้หญิงตัวคนเดียวปลอดหนี้สิน
 2. การไม่มีภาระทางการเงินที่ต้องรับผิดชอบ เช่น ไม่ต้องผ่อนรถ ผ่อนคอนโด ไม่มีหนี้บัตรเครดิต ฯลฯ ก็ทำให้เชื่อว่าอาจไม่กลับมาเมืองไทย
 3. ไม่เห็นความผูกพันกับประเทศที่อยู่ เช่น ไม่มีอาชีพ ไม่มีรายได้ที่แน่นอน ไม่มีหลักทรัพย์อื่น ๆ อาจทำให้มองว่ามีเจตนาไปหางานทำ อยู่ที่นั่นถาวรหรือจะไม่กลับประเทศของตน
 4. ความมั่นคงในหน้าที่การงาน ต้องมีระยะเวลาการทำงานอย่างน้อย 6 เดือน เพื่อให้แน่ใจว่าจะไม่หนีไปอยู่ประเทศของเขา
 5. ความสัมพันธ์กับคนที่รู้จักในต่างประเทศไม่น่าเชื่อถือพอ เช่น รู้จักกันไม่นานอาจเป็นการถูกหลอก หรือคนเหล่านั้นมีคุณสมบัติไม่เหมาะสมเพียงพอ

crime

ประวัติไม่สวย

 1. Over Stay เคยไปเที่ยวอเมริกาแล้ว แต่อยู่เกินเวลาที่กำหนด หรือมีคนในครอบครัวที่เคยมีประวัติไปแล้วไม่กลับประเทศ
 2. เคยไปเรียนที่อเมริกาและเคยใช้ชีวิตอยู่มาแล้วหลายปี จนน่าที่จะไม่มีเหตุผลจำเป็นต้องไปอีก
 3. ที่ผ่านมามีประวัติอาชญากรรม หรืออยู่ระหว่างการติดโทษ หรือเคยทำผิดกฎหมายโดยไม่รู้ตัว
 4. เป็นผู้มีแนวโน้มที่จะเป็นภัยต่อความมั่นคง
 5. เป็นโรคติดต่อที่ร้ายแรง

จุดประสงค์ไม่ชัดเจน

 1. ตอบคำถามไม่เป็นความจริง เพราะเจ้าหน้าที่สามารถเช็กประวัติใน Database ของสถานทูตได้ตั้งแต่ตอนที่ส่งเอกสารทางออนไลน์ก่อนสัมภาษณ์เสียด้วยซ้ำไป ดังนั้น ต้องแสดงให้เห็นถึงความบริสุทธิ์ใจ และตอบคำถามแบบตรงไปตรงมา ไม่ขัดแย้งกับความเป็นจริง
 2. ไม่มีเหตุผลเพียงพอหรือมีเหตุอันสมควรในการเดินทางไปอเมริกา
 3. ไม่แสดงให้เห็นถึงความตั้งใจที่จะเดินทางกลับประเทศของท่าน

– เทคนิคการขอวีซ่าให้ผ่านฉลุย!! ต้องทำอย่างไร ใช้เอกสารอะไรบ้าง?

tumvisa-america
ทำวีซ่าอเมริกาไม่ผ่าน!! ปรึกษาฟรี Tumvisa.com ยินดีให้ความช่วยเหลือการเดินทางของท่าน
ด้วยทีมงานที่มีความเชี่ยวชาญในการรับทำวีซ่าอเมริกา

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*