เครื่องสแกนลายนิ้วมือมีเพื่อไว้ทำอะไร ?

ด้วยยุคสมัยที่ได้เปลี่ยนไป เทคโนโลยีก้าวหน้าเข้ามามีบทบาทในการดำเนินชีวิตของคนเรามากขึ้น หนึ่งในเทคโนโลยีที่เข้ามามีบทบาทในตอนนี้ ก็คือ เครื่องสแกนลายนิ้วมือ หลายคนคงสงสัยว่าคืออะไร มีไว้ใช้เพื่ออะไร วันนี้เรามีคำตอบ!

เครี่องสแกนลายนิ้วมือหรือเรียกกันว่า Finger Scan คือเครื่องที่ใช้ในการแปลงข้อมูจากลายนิ้วมือของแต่ละบุคคล เพื่อเก็บบันทึกในรูปของข้อมูลดิจิทอล แล้วนำข้อมูลนั้นมาใช้ในการที่จะยืนยันตัวบุคคล หรือการระบุตัวตนให้แน่ชัด ซึ่งหากบุคคลใดไม่ได้มีการบันทึกลายนิ้วมือลงไว้ในตัวเครื่องก็จะไม่สามารถเข้าไปใช้งานระบบนั้นได้ ในส่วนของการวิเคราะห์ลายนิ้วมือของบุคคล(สรุปคร่าวๆ) จะเริ่มจากการนำลายนิ้วมือของแต่ละคนแต่ละนิ้ว มาหาจุดลักษณะเฉพาะที่สำคัญ ต่อจากนั้น ก็จะอ่านภาพลายนิ้วมือแล้วเข้ามาเก็บไว้ในหน่วยความทรงจำถาวรโดยจะใช้EEPROM เป็นตัวเก็บข้อมูลไว้

ซึ่งข้อมูลนั้นก็จะถูกเก็บไว้เป็นต้นแบบหรือรหัสของผู้ใช้แต่ละคน (แต่ก่อนที่จะเก็บจะต้องผ่านกระบวนการประมวลผลก่อนด้วย) เครื่องสแกนลายนิ้วมือส่วนมากจะใช้เพื่อความปลอดภัย และบางครั้งก็ใช้ในทางธุรกิจต่างๆ อาทิ การใช้เพื่อมาทำเป็นเครื่องลงเวลาการทำงาน ของพนักงานในองค์กร เพราะระบบจะทำการระบุตัวบุคคลได้ดีกว่า และแน่นอนกว่าระบบอื่น เพื่อป้องกันการลงเวลาทำงานแทนกันของพนักงาน, การใช้เพื่อมาทำเป็น ระบบควบคุมการเข้า-ออก ของประตูสถานที่ต่างๆ ที่ไม่ต้องการให้บุคคลอื่นใดที่ไม่ได้รับอนุญาตผ่านเข้า-ออกทางประตูนั้นๆ อาทิเช่น ประตูหน้าเข้า-ออก ห้องบัญชีและการเงิน, ประตูห้องเก็บสินค้า, ประตูห้องควบคุมระบบต่างๆ เป็นต้น

ก็คงจะรู้จักและเห็นถึงความสำคัญของเครื่องสแกนลายนิ้วมือกันไปแล้ว มันไฮเทคและมีประโยชน์ สำคัญกับการดำเนินชีวิตของคนเราในปัจจุบันมากเลย หากใครกำลังเผชิญปัญหาหรือต้องการเรื่องความปลอดภัยมากขึ้น อย่าลืมให้เจ้าเครื่องสแกนลายนิ้วมือนี้ช่วยคุณแก้ปัญหานั้นนะคะ เครื่องสแกนนิ้วมือช่วยคุณได้!    siamfinger.com

 

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*