เสาเข็มเจาะแบบสามขารู้จักกันหรือยัง

เสาเข็มเจาะที่ใช้ในการก่อสร้างบ้านส่วนใหญ่นั้น จะเป็นขนาดที่เล็กที่สุด มีเส้นผ่านศูนย์กลาง 35 เซนติเมตร รับน้ำหนักได้อย่างน้อย 30 ตัน เรียกเสาเข็มเจาะประเภทนี้ว่า “เสาเข็มแบบสามขา”

หากเสาเข็มเจาะมีผู้ควบคุมงานเป็นประจำ สม่ำเสมอ รวมทั้งมีการตรวจสอบทุกขั้นตอนก็ไม่น่าเป็นห่วงสักเท่าไร เพราะปัญหาทุกอย่างที่เกิดขึ้นกับเสาเข็มเจาะนั้น เริ่งต้นมาจากการขาดความเอาใจใส่ในการคุมงานแทบทั้งสิ้น โดยเฉพาะการก่อสร้างอาคารที่อยู่อาศัย เนื่องจากเป็นงานที่เล็กไม่ใหญ่โตดังเช่นอาคารใหญ่ๆ ผู้ควบคุมงานมักจะไม่ค่อยให้ความสำคัญ จึงพบปัญหาเสาเข็มเอียง เสาเข็มหัก เสาเข็มบกพร่อง ต้องทำการซ่อมแซมกันอยู่เสมอ

หากจะกล่าวกันจริงๆ แล้ว เสาเข็มเจาะนั้นจะมีมากกว่าเสาเข็มตอกเพราะเสาเข็มตอกนั้นเป็นเสาเข็มที่เรียกได้ว่าสำเร็จรูปมาจากแหล่งผลิตสามารถนำมาตอกลงในบริเวณหน้างาน แต่เสาเข็มเจาะนั้นต้องทำการหล่อขึ้นหน้างาน ต้องมีระยะเผื่อไว้ 60-100 เซนติเมตร สำหรับตัดในส่วนที่ชำรุดบริเวณหัวเสาออกไป

เสาเข็มเจาะทุกต้นต้องไม่ละเลยที่จะทดสอบความสมบูรณ์ของเสาเข็มหรือที่เรียกว่า SEISMIC TEST การทดสอบนี้จะบอกให้เราทราบถึงความยาวที่เราได้เจาะลงไปในดิน หากเกิดปัญหาหรือพบข้อบกพร่องของเสาเข็มการวิเคราะห์ของเครื่องจะฟ้องออกมาทันที ซึ่งสามารถตรวจจับระยะของเสาได้ด้วยว่ามีจุดบกพร่องที่ระยะกี่เมตร เพื่อการวินิจฉัยถึงสาเหตุ และหาแนวทางการซ่อมแซมแก้ไขต่อไป การทดสอบตามวิธีการและเครื่องมือดังกล่าวนี้เป็นการทดสอบทางกายภาพ ไม่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบการรับน้ำหนักแต่อย่างใด

ซึ่งต้องอาศัยการคิดคำนวณจากวิศวกรในเรื่องการรับน้ำหนักปัจจุบันปัญหาเสาเข็มเจาะนั้นมีมาก ต้องอาศัยประสบการณ์และความเชี่ยวชาญในการควบคุมงาน เพื่อระแวดระวังปัญหาต่างๆ ที่เกิดขึ้นเนื่องจากงานเสาเข็มเจาะอยู่ใต้ดิน เราจึงไม่ควรละเลยแม้เพียงขั้นตอนเดียวในการทำงาน หากการก่อสร้างไม่มั่นคงจากเสา งานอื่นๆ ที่ลำดับต่อกันมาก็ไม่สามารถดำเนินการไปได้ด้วยดี

ซึ่งให้พึงคำนึงถึงอยู่เสมอว่าเสาเข็มต้องรับแรงกดจากฐานรากถ่ายลงดิน หากงานเริ่มแรกขาดการเอาใจใส่ ก็คงไม่สามารถสร้างอาคารที่มีความมั่นคงแข็งแรงให้ใครๆ ได้อยู่อาศัยกันอย่างปลอดภัยแน่นอนครับ

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*