เหตุผลที่หลายๆคนมาใช้บริการศูนย์ดูแลผู้สูงอายุ

เหตุผลส่วนใหญ่ที่ลูกหลานมาใช้บริการอันดับแรกเพราะไม่มีเวลา อันดับสองไม่มีความรู้ในการดูแล โดยเฉพาะอย่างยิ่งกรณีเป็นอัมพาต ต้องให้อาหารทางสายยาง บางรายใส่เครื่องช่วยหายใจพะรุงพะรังติดตัวออกมาจากโรงพยาบาล พอมาถึงบ้าน ญาติเห็นแล้วทำอะไรไม่ถูก

“เป็นใครก็ตกใจ ยิ่งถ้าไม่ได้อยู่ในวิชาชีพแพทย์ พยาบาลมาก่อน ส่วนมากเห็นแล้วไม่กล้าที่จะดูแลเอง” ผู้สูงอายุที่เข้ามาใช้บริการ 90% ช่วยเหลือตัวเองไม่ได้ต้องมีคนคอยดูแล ส่วนที่เหลือ 10%ช่วยตัวเองได้ แต่มีโรคประจำตัว ลูกหลานจึงไม่อยากให้อยู่บ้านคนเดียว ศูนย์ดูแลผู้สูงอายุจึงเป็นธุรกิจที่เข้ามาช่วยแก้ปัญหาเหล่านี้

จากการศึกษาเรื่องศูนย์ดูแลผู้สูงอายุระยะยาวโดยมูลนิธิสถาบันวิจัยและพัฒนาผู้สูงอายุไทย (มส.ผส.)และสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข (สวรส.)ระบุว่า พบว่าในเขต กทม. มีจำนวนสถานบริการสูงสุดจำนวน 68 แห่ง จำนวนสถานบริการดูแลระยะยาวที่เพิ่มขึ้นสะท้อนถึงจำนวนของผู้สูงอายุที่มีภาวะทุพพลภาพ และมีภาวะพึ่งพาที่ต้องการใช้บริการโดยปริยาย อีกทั้งอาจประมาณได้ว่าผู้สูงอายุในเขตกรุงเทพฯ มีภาวะพึ่งพามากกว่าผู้สูงอายุที่อาศัยอยู่ตามภูมิภาค

แนวโน้มของผู้สูงอายุที่เพิ่มมากขึ้นนำมาซึ่งภาวะความเสี่ยงและปัญหาด้านสุขภาพ โดยเฉพาะการเจ็บป่วยด้วย โรคเรื้อรังที่เป็นปัญหาสุขภาพของผู้สูงอายุ

นอกจากนี้ อาการที่พบบ่อยในผู้สูงอายุ เช่น การหกล้ม การสูญเสียความสามารถในการเดิน สติปัญญาเสื่อมถอย เบื่ออาหาร ปัสสาวะอุจจาระราด ทำให้ลูกหลานที่คอยดูแลเป็นห่วงเมื่อต้องออกไปทำงาน หลายครอบครัวจึงตัดสินใจใช้บริการศูนย์ดูแลผู้สูงอายุ

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*