แผ่นอะคริลิคครอบอาหาร

มีบทความที่น่าสนใจเกี่ยวกับเรื่องมาตรฐานของโรงอาหารและการประเมินคุณภาพด้านสุขาภิบาลอาหาร เกี่ยวกับที่ครอบอาหารที่ทำมาจากแผ่นอะคริลิคครอบอาหาร ภาชนะและความสะอาด มีผู้ประกอบการหลายท่านที่มีความจำเป็นที่ต้องการใช้ ฝาครอบอาหารแผ่นอะคริลิคเพื่อความสะอาด ความมีมาตราฐาน ช่วยส่งเสริมภาพลักษณ์อันดีแก่ผู้ประกอบการ และสร้างความเชื่อถือแก่ผู้บริโภค ให้เป็นไปตามกฎกระทรวงสาธารณสุข

ตู้ครอบอาหารหรือฝาครอบอาหารควรมีลักษณะที่สมบูรณ์  ไม่ชำรุดเสียหายทำจากวัสดุที่ไม่เกิดการแตกหักง่าย  มีลักษณะใสเพื่อให้ผู้ใช้บริการสามารถเห็นอาหารได้อย่างชัดเจน  แต่ไม่ควรทำจากกระจกธรรมดาวัสดุที่ใช้ทำตู้ครอบอาหารหรือฝาครอบอาหารที่หาได้ง่ายและราคาไม่แพง ได้แก่ แผ่นอะคริลิค  อย่างไรก็ตามทางผู้ประกอบการสามารถเลือกใช้วัสดุชนิดอื่นที่มีคุณสมบัติที่เหมือนกันหรือมีคุณสมบัติที่ดีกว่าก็ได้

การออกแบบฝาครอบอาหารต้องให้มีความเหมาะสมกับการใช้งานเพื่อป้องกันการปนเปื้อนจากภายนอก

ดังรูปฝาครอบอาหารประเภทอาหารปิ้ง มีพื้นที่จำกัดควรทำฝาครอบให้สอดคล้องกับพื้นที่ และปรับให้เหมาะสมกับประเภทสินค้า ก็เป็นอีกหนึ่งทางเลือกสำหรับผู้ประกอบการ  ที่ต้องการส่งเสริมภาพลักษณ์และแสดงออกถึงความเอาใจใส่ให้แก่ผู้บริโภค โดยทั่วไปประกอบด้าน 4ด้าน คือด้านหน้า ซ้าย ขวา และด้านบน  ในกรณีที่ให้ผู้ใช้บริการเลือกหยิบอาหารเองจากด้านหน้า  เช่น สลัดผัก  ลูกชิ้นทอด  ควรมีแผงครอบด้านบนที่มิดชิดเพื่อป้องกันการปนเปื้อนจากผู้ใช้สู่อาหาร

ดังนั้นการนำวัสดุแผ่นอะคริลิคมาทำเป็นฝาครอบอาหารเป็นเรื่องที่สำคัญและควรเอาใจใส่เพื่อให้ผู้บริโภคมีความมั่นใจในคุณภาพของอาหาร   www.thepnakornamata.com

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*