No Image

ข้อที่ต้องพิจารณาเป็นพิเศษในก่อนการติดตั้งกล้องวงจรปิด

September 14, 2017 admin 0

ต้องการตรวจสอบภาพผ่านระบบออนไลน์หรือไม่ เพราะถ้าต้องการก็จำเป็นต้องเลือกกล้อง และโปรแกรมที่รองรับการทำงานในรูปแบบออนไลน์ ค่า TVL ยิ่งเยอะยิ่งดี โดยทั่วไปแล้วค่า TVL มาตรฐานนั้นจะอยู่ที่ประมาณ 400-500 TVL ซึ่งถ้าต่ำกว่านี้ความละเอียดภาพจะน้อย ภาพที่ได้จะไม่ชัดเท่าที่ควร ค่า Lux ยิ่งเยอะยิ่งดี ค่า Lux เป็นค่าที่บ่งบอกถึงความสว่างของตัวกล้อง โดยที่ค่า Lux ยิ่งสูงจะยิ่งดี จะช่วยให้ภาพที่เห็นมีความสว่าง ชัดเจนมากขึ้นนั่นเอง ชิปภายในกล้องยิ่งใหญ่ยิ่งดี […]

No Image

สิ่งที่ต้องพิจารณาก่อนที่จะติดกล้องวงจรปิด

September 14, 2017 admin 0

การที่เราจะติดกล้องวงจรปิดที่บ้านหรือสำนักงานนั้นก็ต้องพิจารณาองค์ประกอบต่างๆร่วมด้วย ไม่ว่าจะเป็น – สถานที่ติดตั้งอยู่ตรงไหน มีแสงสว่างมากน้อยเพียงใด มีการเปลี่ยนแปลงของแสงมากไหม? – จะติดตั้งภายใน หรือภายนอกอาคาร? – ความละเอียดของภาพที่ต้องการ ? กล้อง IP Camera จะให้ความคมชัดมากกว่ากล้องอนาล็อกประมาณ 4 เท่า – พิจารณาเครื่องบันทึกภาพที่ต้องทำงานคู่กับกล้องวงจรปิด ? ปัจจุบันเรามีโซลูชั่นกล้องวงจรปิดสำหรับลูกค้าที่ใช้กล้องไม่มาก เช่น กล้องตัวเดียวสามารถใส่ SD […]