การจัดห้องเรียนเพื่อการศึกษาการสอนมีคุณภาพ

February 22, 2018 admin 0

การจัดห้องเรียนรวมทั้งการศึกษาการสอนที่มีกิจกรรมหลายๆชนิด เป็นสิ่งกระตุ้นสำคัญอย่างมากสำหรับเด็ก เป็นสิ่งที่กระตุ้นให้ต้องการเรียนซึ่งจะมีผลต่อการศึกษา อาจารย์นับเป็นมีส่วนสำคัญที่จะช่วยส่งเสริมให้เด็กแต่ละคนเจอความรู้ความเข้าใจของตนผ่านทางกิจกรรมแล้วก็ต้นเหตุหนึ่งที่สำคัญไม่แพ้กัน มันก็คือการผลิตสภาพแวดล้อมสำหรับการเรียนให้น่าเรียนได้ การจัดห้องเรียนที่มีโต๊ะเก้าอี้ หรือการจัดที่นั่งให้เหมาะสมกับกิจกรรมการเล่าเรียนการสอน ย่อมทำให้นักศึกษาเป็นสุขรวมทั้งสะดวก แม้การจัดที่นั่งไม่เหมาะสมอาจก่อให้อาจารย์ควบคุมการสอนยาก เพราะเหตุว่าตรวจดูผู้เรียนได้ไม่ทั่วถึง และยังรวมไปถึงการใช้ซีเอไอในชั้น หากผู้เรียนนั่งอยู่ในจุดที่ไม่สามารถที่จะเห็นก็ทำให้เป็นปัญหาได้