No Image

รายการอาหารรับจัดโต๊ะจีน!!!

October 30, 2017 admin 0

ที่มาของรับจัดโต๊ะจีน สิ่งที่ทำให้เกิดการกินโต๊ะจีนจุดกำเนิดของการกินโต๊ะจีนนั้น คาดคะเนว่าน่าจะมาจากวัฒนธรรมสำหรับเพื่อการรับประทานอาหารของชาวจีนเนื่องจากว่าชาวจีนมักอยู่กันเป็นครอบครัวใหญ่ แล้วก็มักพักอาศัยในบ้านเดียวกัน เป็นลักษณะที่เรียกว่า “กงสี” ก่อให้เกิดวัฒนธรรมการกินอาหารด้วยกันแบบนั่งล้อมโต๊ะพร้อมหน้าพร้อมตากันในญาติพี่น้องลูกพี่ลูกน้อง มีข้อสมมติฐานอีกว่าที่ชาวจีนมักใช้โต๊ะกลมเป็นโต๊ะอาหารแทนที่จะเป็นโต๊ะทรงสี่เหลี่ยมผืนผ้าแบบที่นิยมใช้ในชาติตะวันตก