Barrier หรือแผงกั้นจราจร มีวิธีใช้งานอย่างไรบ้าง

April 19, 2018 admin 0

แผงกั้นจราจรบรรจุน้ำ หรือที่เรียกกันอีกอย่างว่า แบริเออร์ เป็นอุปกรณ์จราจร ที่เราสามารถพบเห็นได้ในท้องถนน เพื่อใช้สำหรับการแบ่งแยกแบ่งแนวแบ่งฝั่ง และจัดระบบยามฉุกเฉินได้อีกด้วย เมื่อเราต้องการให้ปิดกั้นรถยนต์ เราสามารถใช้ แผงกั้นจราจรตรงนี้เข้าไปช่วยได้อีกด้วย เพราะสามารถจัดระบบการจราจรได้อย่างดี โดยจะบรรจุน้ำ และ ทรายในปริมาณที่เหมาะสม ถ้าเผื่อเกิดอุบัติเหตุจะได้ไม่เสียหายมากจากการชน วัสดุที่ผลิตแผงกั้นจราจร ผลิตมาจากโพลีเอททิลีน ที่มีคุณสมบัติแข็งแรง เหนียว ทนทาน ไม่แตกง่าย ทนต่อทุกสภาพอากาศ เพิ่มความแข็งแรงด้วยการบรรจุน้ำ หรือทรายในปริมาณที่พอเหมาะ เพื่อช่วยลดอุบัติเหตุ […]

No Image

แผงกั้นจราจร! หนึ่งในอุปกรณ์จราจรที่สำคัญ

November 10, 2017 admin 0

เพื่อความปลอดภัยบนท้องถนนของผู้ใช้ถนนร่วมกัน จึงได้เกิด อุปกรณ์จราจรขึ้น เป็นอุปกรณ์ที่ให้ผู้ขับขี่ปฏิบัติตามร่วมกันเพื่อเกิดความเป็นระเบียบเรียบร้อย และเกิดความปลอดภัยลดอุบัติเหตุต่างๆ โดยอุปกรณ์จราจรจะมีหลากหลายชนิด โดยในวันนี้เราจะยกมาเป็นตัวอย่างให้ได้รู้จักกัน จะมีชนิดไหนบ้างตามมาดูกันเลย…

No Image

แผงกั้นจราจรทำประโยชน์อะไรได้บ้าง

November 2, 2017 admin 0

ในคมนาคมมีการสัญจรอย่างมากโดยใช้ รถยนต์ รถจักรยานยนต์ รถบัส รถโดยสาร รถบรรทุก รถตู้ ฯลฯ ปัจจุบันมีค่อยข้างเยอะ ปัญหารถติด ปัญหาในการเส้นทางลัดทำให้การจราจรติดขัด และการเกิดอุบัติเหตุก็มีมากเช่น การชนคนข้ามถนน การตกหลุมก่อสร้าง การเกิดอุบัติเหตุชนกันของรถยนต์ การใช้เส้นทางเดียวกันในการจราจรทำให้เกิดการทะเลาะวิวาท การหลงทางไปเส้นทางอื่น การเข้าถึงสถานที่ห้ามเข้าหรือพื้นที่สิทธิเฉพาะบุคคล ดังนั้นเมื่อเกิดปัญหานี้ขึ้น ในการใช้แก้ปัญหาดังกล่าวได้ดีโดยใช้ แผงกั้นจราจร