No Image

แผงกั้นจราจร! หนึ่งในอุปกรณ์จราจรที่สำคัญ

November 10, 2017 admin 0

เพื่อความปลอดภัยบนท้องถนนของผู้ใช้ถนนร่วมกัน จึงได้เกิด อุปกรณ์จราจรขึ้น เป็นอุปกรณ์ที่ให้ผู้ขับขี่ปฏิบัติตามร่วมกันเพื่อเกิดความเป็นระเบียบเรียบร้อย และเกิดความปลอดภัยลดอุบัติเหตุต่างๆ โดยอุปกรณ์จราจรจะมีหลากหลายชนิด โดยในวันนี้เราจะยกมาเป็นตัวอย่างให้ได้รู้จักกัน จะมีชนิดไหนบ้างตามมาดูกันเลย…

No Image

แผงกั้นจราจรทำประโยชน์อะไรได้บ้าง

November 2, 2017 admin 0

ในคมนาคมมีการสัญจรอย่างมากโดยใช้ รถยนต์ รถจักรยานยนต์ รถบัส รถโดยสาร รถบรรทุก รถตู้ ฯลฯ ปัจจุบันมีค่อยข้างเยอะ ปัญหารถติด ปัญหาในการเส้นทางลัดทำให้การจราจรติดขัด และการเกิดอุบัติเหตุก็มีมากเช่น การชนคนข้ามถนน การตกหลุมก่อสร้าง การเกิดอุบัติเหตุชนกันของรถยนต์ การใช้เส้นทางเดียวกันในการจราจรทำให้เกิดการทะเลาะวิวาท การหลงทางไปเส้นทางอื่น การเข้าถึงสถานที่ห้ามเข้าหรือพื้นที่สิทธิเฉพาะบุคคล ดังนั้นเมื่อเกิดปัญหานี้ขึ้น ในการใช้แก้ปัญหาดังกล่าวได้ดีโดยใช้ แผงกั้นจราจร