No Image

จะทำความสะอาดที่นอน กำจัดไรฝุ่นผง ดูดไรฝุ่นผงที่นอน ซักที่นอนได้ยังไง

October 18, 2017 admin 0

ทำความสะอาดที่นอน กำจัดไรฝุ่นละออง ซักที่พักผ่อน ควรจะทำอย่างสมํ่าเสมอ ด้วยเหตุว่าปัจจัยที่จริงจริงของการไอ จาม หรือระคายเคืองของผิว รวมที่มาของโรคภูมิแพ้เกิดขึ้นมาจากตัวไรฝุ่นผงและก็มูลต่างๆของตัวไรฝุ่นละอองทั้งหมด ไรฝุ่นผงอาศัยอยู่ในที่นอนโดยการดำเนินชีวิตอยู่บนที่นอน แล้วก็ตายลงบนที่นอนของพวกเราเกิดเป็นสารก่อภูมิแพ้ ถึงแม้ ในระหว่างที่ยังมีชีวิตนั้น มันได้ก่อสารภูมิแพ้ทิ้งเอาไว้ นั่นเป็นไข่ที่ฝ่อและก็ขี้ของมันนั้นเอง