No Image

คุณสมบัติที่ดีของพื้นอีพ็อกซี่

September 20, 2017 admin 0

คุณสมบัติที่ดีของพื้นอีพ็อกซี่ คือ พื้นอีพ็อกซี่ มีทนทานต่อการใช้งานหนักได้ดี มีความทนทานต่อสารเคมีสูงและมีการยึดเกาะกับพื้นคอนกรีตได้อย่างดีเยี่ยม พื้นอีพ็อกซี่ เกิดจากปฏิกิริยาของส่วนเรซินอีพ็อกไซด์และสารเร่งแข็ง เรซินเอมีน เมื่อทำปฏิกิริยากันอย่างสมบูรณ์แล้ว จะได้สารที่ทนทานสูงและที่สำคัญเป็นพลาสติคที่มีความแข็งแรง พื้นอีพ็อกซี่จะไม่สลายตัวเป็นฝุ่นเมื่อมีการใช้งานเป็นเวลานาน หรือไม่สลายตัวเมื่อมีการสัมผัสกับแสงแดด พื้นอีพ็อกซี่บางตัวสารถใช้งานได้กับงานภายนอกที่ต้องเจอกับแสงแดดตลอดเวลา สีอีพ็อกซี่มี Pot life หลังจากการผสมส่วน A & B ให้เลือกตั้งแต่ประมาณ 10 นาที ไปจนถึง 1 […]

No Image

การแข่งขันในตลาดสีพื้นอีพ็อกซี่ ความพร้อมของเทคโนโลยีการผลิตทั้งตัววัตถุดิบ

September 20, 2017 admin 0

พื้นอีพ็อกซี่ ราคาถูก ทำได้คุณภาพสูงจริง เป็นคำถามที่ท้าทายสำหรับโรงงานผู้ผลิต นักวิจัยและพํฒนาผลิตภัณฑ์ นักการตลาดและผู้ติดตั้งพื้นอย่างเรามาก เนื่องจากมีปัญจัยหลายด้านในปัจจุบันที่ทำให้พื้นอีพ็อกซี่ ราคาถูกลง เราจะขอยกตัวอย่างเป็นประเด็นต่างๆ ได้ดังนี้ 1. เนื่องจากในปัจจุบันเทคโนโลยีการปรับปรุงคุณภาพตัววัตถุดิบที่ทำตัวสีอีพ็อกซี่ถูกพัฒณาให้มีคุณภาพสูงขึ้นมาก เมื่อเทียบกับอดีตเราจึงได้ใช้วัตถุดิบที่มีคุณภาพสูงและมีคุณภาพสม่ำเสมอ การผลิตก็ใช้เทคโนโนโลยีที่ดี 2. การผลิตในปัจจุบันจะผลิตที่ละมาก ทำให้ต้นทุนการผลิตต่อหนวยลดลง ทำให้เราได้ใช้สีอรพ็อกซี่ที่ราคาต่ำลงกว่าอดีต 3. ตลาดมีความต้องการใช้สีสูง ทำให้เกิดการแข่งขันทั้งผู้ผลิต ผู้นำเข้า ตัวแทนจำหน่ายและผู้ติดตั้งพื้น Epoxy เพิ่มมากขึ้น […]