No Image

เหตุผลที่หลายๆคนมาใช้บริการศูนย์ดูแลผู้สูงอายุ

September 14, 2017 admin 0

เหตุผลส่วนใหญ่ที่ลูกหลานมาใช้บริการอันดับแรกเพราะไม่มีเวลา อันดับสองไม่มีความรู้ในการดูแล โดยเฉพาะอย่างยิ่งกรณีเป็นอัมพาต ต้องให้อาหารทางสายยาง บางรายใส่เครื่องช่วยหายใจพะรุงพะรังติดตัวออกมาจากโรงพยาบาล พอมาถึงบ้าน ญาติเห็นแล้วทำอะไรไม่ถูก “เป็นใครก็ตกใจ ยิ่งถ้าไม่ได้อยู่ในวิชาชีพแพทย์ พยาบาลมาก่อน ส่วนมากเห็นแล้วไม่กล้าที่จะดูแลเอง” ผู้สูงอายุที่เข้ามาใช้บริการ 90% ช่วยเหลือตัวเองไม่ได้ต้องมีคนคอยดูแล ส่วนที่เหลือ 10%ช่วยตัวเองได้ แต่มีโรคประจำตัว ลูกหลานจึงไม่อยากให้อยู่บ้านคนเดียว ศูนย์ดูแลผู้สูงอายุจึงเป็นธุรกิจที่เข้ามาช่วยแก้ปัญหาเหล่านี้ จากการศึกษาเรื่องศูนย์ดูแลผู้สูงอายุระยะยาวโดยมูลนิธิสถาบันวิจัยและพัฒนาผู้สูงอายุไทย (มส.ผส.)และสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข (สวรส.)ระบุว่า พบว่าในเขต กทม. มีจำนวนสถานบริการสูงสุดจำนวน […]