No Image

เนื้อหาส่วนที่มีความสำคัญของการใช้ เครื่องสแกนลายนิ้วมือ

November 16, 2017 admin 0

ใจความสำคัญของการใช้ เครื่องสแกนลายนิ้วมือ (Finger Scan) เครื่องสแกนลายนิ้วมือ( Finger Scan )แปลตรงตัวก็คือการทำงานโดยใช้ลายพิมพ์นิ้วมือหรือ Fingerprint ทาบไปที่หัวอ่าน เพื่อกระทำเปรียบเทียบกับลายพิมพ์นิ้วมือที่ทำงานบันทึกเอาไว้ก่อนหน้าที่ผ่านมา ถ้าเกิดข้อมูลตรงกัน ระบบก็เลยจะดำเนินการตามที่กำหนดเอาไว้ ดังเช่นถ้าเกิดเป็นเครื่องบันทึกเวลาก็จะกระทำการบันทึกข้อมูลของผู้ครอบครองลายพิมพ์นิ้วมือลงไปในฐานข้อมูล แต่ว่าหากเป็นเครื่องควบคุมประตูระบบแขนกลก็จะกระทำเปิดประตูนั่นเอง บริษัทส่วนมากจะนิยมใช้เครื่องสแกนลายนิ้วมือ เหตุเพราะเครื่องสแกนลายนิ้วมือนั้นมีจุดเด่นตรงที่ ช่วยออมค่าใช้สอยให้กับหน่วยงานหรือธุรกิจได้อย่างดีเยี่ยม ไม่ว่าจะเป็นธุรกิจขนาดเล็ก หรือขนาดใหญ่ ก็สามารถใช้งานได้อย่างไม่มีปัญหา ที่สำคัญรองรับการเจริญเติบโตของธุรกิจ โดยที่ท่านไม่ต้องลงทุนเพิ่มเลยแม้แต่น้อย ต่างจากเครื่องตอกบัตร หรือเครื่องรูดบัตร […]