No Image

รู้ไหม การผลิตแผ่นอะคริลิกพลาสติก ทำได้กี่แบบ

September 6, 2017 admin 0

1.การผลิตเป็นชุด (Batch cell bulk polymerization) มีขั้นตอนการผลิตดังนี้ 1).การสร้างแผ่นพลาสติกจะใช้แม่พิมพ์เป็นแผ่นแก้วหรือแผ่นโลหะผิวเรียบ 2 แผ่นเกาะติดเข้าด้วยกัน โดยขอบนอกแม่พิมพ์มีลักษณะเป็นกรอบครึ้มที่ยืดหดได้ ดังนี้เพราะว่าในระหว่างการเกิดโพลิเมอร์เมื่อโมโนเมอร์หรือโมเลกุลเล็กหลายตัวมาเชื่อมกันเข้าเปลี่ยนเป็นโมเลกุลใหญ่จะก่อให้ขนาดสารน้อยลง ฉะนั้นกรอบแม่พิมพ์ก็เลยจำเป็นต้องหดตัวตามขนาดพลาสติกที่แปรไป 2).โมโนเมอร์เหลวของเมทิลเมทาไครเลตกับตัวกระตุ้นปฏิกิริยาถูกปลดปล่อยเข้าไปในแม่พิมพ์ บางคราวบางทีอาจเพิ่มเติมพรีโพลิเมอร์ (prepolymer) ของเมทิลเมทาไครเลตเข้าไปด้วย (พรีโพลิเมอร์เป็นโพลิเมอร์น้ำหนักโมเลกุลต่ำ) เพื่อรีบกรรมวิธีการผลิตให้เร็วขึ้น 3).เมื่อวัตถุดิบเข้าไปเต็มแม่พิมพ์แล้วปิดแม่พิมพ์ให้สนิท แล้วหลังจากนั้นอาจมีการให้ความร้อนแก่แม่พิมพ์เพื่อกระตุ้นตัวกระตุ้นปฏิกิริยาให้เริ่มดำเนินการ 4).ในช่วงเวลาที่เกิดปฏิกิริยาจะมีการคายความร้อนออกมาก็เลยจำต้องระบายความร้อนด้วยการเป่าลม หรือแช่แม่พิมพ์ในน้ำ เพื่อควบคุมความเคลื่อนไหวอุณหภูมิของของเหลวในแม่พิมพ์ไม่ให้แปลงเป็นไอซึ่งจะแปลงเป็นฟองบนผิวพลาสติกในตอนหลัง 5).เมื่อพลาสติกแข็ง ผู้สร้างจะปลดปล่อยให้แผ่นพลาสติกเย็นก่อนก็เลยถอดออกมาจากแม่พิมพ์ ดังนี้อะคริลิกพลาสติกแผ่นบางจะใช้เวลาสำหรับเพื่อการแข็งนานราว 10-12 ชั่วโมง ในช่วงเวลาที่พลาสติกแผ่นครึ้มจำเป็นต้องใช้เวลานับเป็นเวลาหลายวันกว่าจะแข็งภายหลังแกะแผ่นพลาสติกออกแล้ว แม่พิมพ์จะถูกทำความสะอาดเพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับเพื่อการผลิตชุดใหม่ 6).นำแผ่นอะคริลิกพลาสติกไปอบแอนนีล (anneal) ที่อุณหภูมิราวๆ80 องศาเซลเซียสตรงเวลาหลายชั่วโมงเพื่อลดความคาดคั้นหลงเหลือ(residual stress) ในพลาสติกที่อาจก่อให้แผ่นพลาสติกบิดงอหรือเสียรูปร่าง 7).ท้ายที่สุดแผ่นพลาสติกจะถูกตัดแต่งครีบ หรือส่วนที่เกินออก แล้วต่อจากนั้นปิดทับแผ่นพลาสติกด้วยกระดาษหรือฟิล์มถ่ายรูปพลาสติกเพื่อคุ้มครองผลิตภัณฑ์ในระหว่างการขนส่งรวมทั้งการจัดเก็บ   2.การผลิตแบบต่อเนื่อง (Continuous bulk polymerization) มีขั้นตอนคล้ายการผลิตเป็นชุด แต่ใช้เวลาในการผลิตน้อยกว่า และใช้ผลิตแผ่นอะคริลิกพลาสติกขนาดบาง 1) การสร้างแผ่นอะคริลิคพลาสติกแบบงี้ แม่พิมพ์มีลักษณะเป็นสายพานเหล็กกล้าทับกัน 2 ชั้นโดยเว้นช่องห่างกันน้อยซึ่งระยะห่างระหว่างชั้นแผ่นเหล็กจะเป็นตัวควบคุมความดกของแผ่นพลาสติก 2) โมโนเมอร์เหลวกับตัวกระตุ้นปฏิกิริยาจะถูกฉีดเข้าไปในช่องว่างระหว่างแผ่นเหล็ก แล้วก็สายพานเหล็กที่ใส่สารแล้วจะเลื่อนผ่านชุดเครื่องไม้เครื่องมือให้ความร้อน และก็ระบายความร้อนสลับกันไปเพื่อปฏิกิริยาที่เกิดขึ้นทางเคมีกำเนิดอย่างสมบูรณ์ 3) ภายหลังพลาสติกถูกนำออกมาจากแม่พิมพ์ จะถูกนำไปอบแอนนีลเพื่อลดความคาดคั้นหลงเหลือในแผ่นพลาสติก […]