No Image

ความปลอดภัยในการใช้รถเครน

October 7, 2017 admin 0

ผู้ควบคุมรถเครนจะต้องมีวิชาความรู้สำหรับการควบคุมกฎความปลอดภัยแล้วก็สัญญาณมือที่ใช้เพื่อการโยกย้ายสิ่งของ ในกรณีที่ห้องควบคุมรถเครนอยู่สูงจากพื้น บันไดขึ้นควรมีครอบปกป้องโดยตลอด ขั้นบันไดจะต้องมีความแข็งแรง ผู้ควบคุมรถเครนยกของจะต้องมีร่างกายแข็งแรงไม่ป่วยไข้ ขณะดำเนินงานจะต้องสวมชุดทำงานที่รัดกุม ใส่วัสดุอุปกรณ์ป้องกันความปลอดภัยเฉพาะบุคคลตามสมควร ดังเช่นว่า ปลั๊กไฟอุดหู หรือหมวกกันน็อก ฯลฯ ก่อนเปิดสวิตซ์ใหญ่ควบคุมการทำงาน ควรจะตรวจปุ่มควบคุมการทำงานว่าอยู่ในตำแหน่งปิด แล้วก็เลยเปิดสวิตซ์ใหญ่ แล้วทดลองระบบการทำงานต่างๆได้แก่ การเคลื่อนที่เดินหน้า-ถอยหลัง ขึ้น-ลง เบรก สัญญาณ เสียง และก็แสงสว่าง ฯลฯ ผู้ควบคุมการโยกย้ายอุปกรณ์ซึ่งอยู่ด้านล่างต้องรู้จักขั้นตอนการส่งสัญญาณมือที่ใช้สำหรับการโยกย้ายอย่างแม่นยำ แล้วก็จำต้องสวมเครื่องมือคุ้มครองป้องกันความปลอดภัยเฉพาะบุคคล ยกตัวอย่างเช่น […]