No Image

การทำความเย็นของคอมเพรสเซอร์แอร์

October 24, 2017 admin 0

คอมเพรสเซอร์แอร์ (Compressor) ทำหน้าที่ขับเคลื่อนสารทำความเย็น หรือน้ำยา (Refrigerant) ในระบบ โดยทำให้สารทำความเย็นมีอุณหภูมิ และความดันสูงขึ้น ในระบบที่ทำหน้าที่ขับเคลื่อนน้ำยาผ่านส่วนประกอบหลัก คือคอยล์ร้อน อุปกรณ์ลดความดัน และคอยล์เย็น โดยจะเริ่มทำงานเมื่ออุณหภูมิภายในห้องสูงเกินอุณหภูมิที่เราตั้งไว้ และจะหยุดทำงานเมื่ออุณหภูมิภายในห้องต่ำกว่าอุณหภูมิที่เราตั้งไว้ ดังนั้นคอมเพรสเซอร์แอร์จะเริ่ม และหยุดทำงานอยู่ตลอดเวลาเป็นระยะๆ เพื่อรักษาอุณหภูมิห้องให้สม่ำเสมอตามที่เราต้องการ เครื่องอัดแก๊สสารทำความเย็นที่มี 3 ประเภทคือ แบบลูกสูบ (Reciprocating Compressor) หลักการทำงานเหมือนกระบอกสูบรถยนต์มีมอเตอร์เป็นตัวหมุนขับเคลื่อนลูกเบี้ยวให้ลูกสูบขึ้นลงตามจังหวะดูด(Suction) และอัด(Discharge) […]

การเลือกซื้อคอมเพรสเซอร์เครื่องปรับอากาศ

September 11, 2017 admin 0

คอมเพรสเซอร์แอร์ (Compressor) หรือจะเรียกกันในชื่ออย่างเป็นวิชาการหน่อยก็คือ “เครื่องอัดไอ” คอมเพรสเซอร์นับว่าเป็นส่วนสำคัญของแอร์อย่างยิ่งจริงๆ เนื่องจากว่าถ้าขาดคอมเพรสเซอร์ไปแล้วในระบบปรับอากาศก็ไม่มีเครื่องอัดน้ำยาเครื่องปรับอากาศ(หรือสารทำความเย็น) ส่งไปจ่ายส่วนสร้างความเย็นในแอร์ ราวกับคนเราถ้าหากหัวใจล้มเหลวก็ตาย แอร์ถ้าเกิดว่าไม่มีคอมเพรสเซอร์แอร์ก็ไม่เย็นด้วยเหมือนกัน ด้วยเหตุดังกล่าวก็สมแล้วที่คอมเพรสเซอร์มีความจำเป็นอย่างยิ่ง