No Image

เสาเข็มเจาะ คือ อะไร ?

September 28, 2017 admin 0

เสาเข็มเจาะหมายถึงอะไร ? เสาเข็มเจาะเป็นการเจาะลงไปใต้พื้นดิน รวมทั้งเทคอนกรีตลงไปในหลุมที่เจาะขึ้นรูปเป็นเสาเข็มรูปเสา เมื่อปูนก่อตัวแห้ง มีบทบาทแบกรับนํ้าหนักเป็นรากฐานของอาคารตึกบ้านที่พักต่างๆซึ่งขนาดแล้วก็ปริมาณสุดแต่ข้อแม้สภาพแวดล้อมรวมทั้งสิ่งที่จำเป็นของเจ้าของงาน